BIM Library

Kitchen Sinks

Santorini

ST-BL1591
ST-WH1510
ST-BL1520
ST-BL1510
ST-BL1531
ST-WH1520
ST-BL1551
ST-BL1563U
ST-BL1550U
ST-WH1550U
ST-BL1530U
ST-BL1564
ST-BL1590U

Professional Series

PR1111
PR1112
PR1121
PR1122
PR1130U
PR1131
PR1190U
PR1163U
PR1160U
PR1181
PR1180U

Professional Butler Series

PR1263U
PR1290U

Apollo

AP1425
AP1426
AP1464
AP1491
AP1451
AP1411
AP1412
AP1421
AP1422
AP1416
AP1415

Sonetto

SN1022
SN1021
SN1050U
SN1011
SN1012
SN1063U
SN1051
SN1020U
SN1030U
SN1064
SN1071
SN1072

Nu-Petite

NP653
NP61U
NP62U
NP63U
NP601
NP602
NP611
NP612
NP621
NP622
NP671
NP672
NP650U
NP615
NP616
NP663
NP60U
NP610

Diaz

DZ111
DZ112
DZ121
DZ122
DZ153
DZ171
DZ172
DZ101
DZ102
DZ133
DZ163
DZ10U

Endeavour

EE11
EE12
EE50U
EE63U
EE30U
EE71
EE72
EE01
EE21
EE22